Third Marija Gimbutas Memorial Lecture: Mother Goddess

I am very pleased to announce that the Third Marija Gimbutas Memorial Lecture will be given by Professor Ruth Tringham of the University of California, Berkeley. The first two memorial lectures dealt with Marija’s Kurgan Hypothesis concerning the origins of the Indo-European culture.

This lecture will instead focus on what was most dear to Marija, the Mother Goddess. Professor Tringham’s extensive archeologic and anthropologic research puts her in a position of being the pre-eminent expert in this subject. Given that 2021 is Marija’s 100-year birth anniversary, it is most fitting that Professor Tringham give this talk. A Wikipedia summary of her career can be accessed HERE.

The title of her presentation will be: Old Europe: House, Fire, the Goddess, and Ambiguity

Professor Tringham is not only a scholar, but also an accomplished singer. With her choral group she performed a Lithuanian (Žemaitiska) folk song, “Pjaun Bernielis Lonkuo Šeina”, which can be seen on YouTube by clicking HERE.

The memorial lecture will take place Wednesday, December 1, 2021, Oriental Institute, University of Chicago, at 7 PM. We plan a live lecture, with concurrent streaming on YouTube.

If you have not seen the first two Memorial Lectures, they can be accessed by clicking:

Lord Colin Renfrew

Professor Petra Goedegebuure

************************************************

Man labai malonu pranešti, kad Trečiąją Marijos Gimbutienės atminimo paskaitą skaitys profesorė Ruth Tringham iš Kalifornijos universiteto Berklyje. Pirmosiose dviejose memorialinėse paskaitose buvo nagrinėjama Marijos Kurgano hipotezė apie indoeuropiečių kultūros ištakas.

Šioje paskaitoje dėmesys bus skiriamas tai, kas buvo brangiausia Marijai, Deivė Motina. Išsamūs profesorės Tringham archeologiniai ir antropologiniai tyrimai leidžia jai būti iškiliausia šios temos ekspertė. Atsižvelgiant į tai, kad 2021 m. yra 100-osios Marijos gimimo metinės, labiausiai tinka, kad profesorė Tringham pasakytų šią kalbą. Jos karjeros santrauką „Wikipedia“ galite rasti ČIA.

Jos pristatymo pavadinimas bus: Senoji Europa: namai, ugnis, deivė ir dviprasmybė

Profesorė Tringham yra ne tik mokslininkė, bet ir pasiekusi dainininkė. Su chorine grupe ji atliko lietuvių (Žemaitiska) liaudies dainą „Pjaun Bernielis Lonkuo Šeina“, kurią galima pamatyti „YouTube“ paspaudus ČIA.

Atminimo paskaita vyks 2021 m. gruodžio 1 d., trečiadienį, Čikagos universiteto Orientalistikos Institute, 19 val. Mes planuojame tiesioginę paskaitą, tuo pačiu metu transliuojant „YouTube“.

Jei nematėte pirmųjų dviejų atminimo paskaitų, jas galite pasiekti paspaudus:

Lordas Colin Renfrew

Profesorė Petra Goedegebuure

 

This entry was posted in Uncategorized.