COVID-19 and Chronic Fatigue Syndrome

Today’s New York Times has an article about the long-term neurologic consequences of COVID-19. It can be read by clicking HERE. Of considerable interest is that the complex of symptoms described in this article match hundreds of patients that I have previously seen with Chronic Fatigue Syndrome (CFS). Yet, this article does not mention CFS at all. I did post a letter to the editor.

For quite a few years, I ran the Chronic Fatigue Syndrome Research Center at Mercy Hospital, here in Chicago. Our clinical and research activities were quite successful. Besides providing clinical care, we published 21 research publications and received over $2 million in research grants, including from the National Institutes of Health. A major challenge for most of my patients, and for the Center itself, was the prevailing view in the medical community that CFS is a psychiatric illness. I suspect that this view has not changed, otherwise CFS would have been mentioned in the NY Times article.

This article does not postulate that long-term COVID-19 symptoms are psychiatric in nature. Hopefully, the realization that virus infections can produce long-term CFS symptoms will finally be accepted in the general medical community and that CFS sufferers will be able to obtain the care they need.

****************

Šiandieniniame „New York Times“ yra straipsnis apie COVID-19 ilgalaikius neurologinius padarinius. Ją galima perskaityti paspaudus ČIA. Didelį susidomėjimą kelia tai, kad šiame straipsnyje aprašytas simptomų kompleksas atitinka šimtus pacientų, kuriuos anksčiau mačiau sergant lėtinio nuovargio sindromu (LNS). Tačiau šiame straipsnyje LNS visai neminimas. Aš paskelbiau laišką redaktoriui.

Daugeli metų vadovavau Lėtinio Nuovargio SindromoTyrimų Centrui, Mercy ligoninėje, čia, Čikagoje. Mūsų klinikinė ir mokslinė veikla buvo gana sėkminga. Mes ne tik teikėme klinikinę priežiūrą, bet mes irgi paskelbėme 21 tyrimų leidiniu ir gavome daugiau kaip 2 mln. USD mokslinių tyrimų finansines paramos, įskaitant is JAV-biu National Institutes of Health. Didžiausias iššūkis daugumai mano pacientų, ir pačiam centrui, buvo medicinos bendruomenėje vyravusi nuomonė, kad LNS yra psichiatrinė liga. Įtariu, kad ši nuomonė nepasikeitė, kitaip LNS būtų paminėta „NY Times“ straipsnyje.

Šiame straipsnyje nėra teigiama, kad ilgalaikiai COVID-19 simptomai yra psichiatrinio pobūdžio. Tikimės, kad supratimas, jog virusinės infekcijos gali sukelti ilgalaikius LNS simptomus, pagaliau bus priimta bendrojoje medicinos bendruomenėje ir kad sergantieji LNS galės gauti reikalingą priežiūrą.

This entry was posted in Uncategorized.