Letters from Siberia now in Portuguese

Paulo Gomes is a 17-year-old high school student at the Jesuit-run Colegio Anchieta, in Porto Alegre, located in the southern most portion of Brazil. His primary interests are economics and history, and thus, quite naturally, he investigated the rise and consequences of Communism.

As I have been my entire life, he was shocked to realize that the general Brazilian population knows of Hitler, but no one knows of the horrors perpetrated by Stalin, which far exceeded those of Hitler. It was this historical imbalance, and justice imbalance, that motivated me a decade ago to launch the Hope and Spirit project. It is this same imbalance that motivated Paulo to also do something.

As part of this two-year project, I asked Luka Šaparnis and Sam De Sando to read selected letters from Siberia for video recording. These have been posted on YouTube and have already garnered over 18,000 views.

Paulo asked for my permission to translate these videos into Portuguese, which he did. The four recordings have been posted on YouTube and can be seen here:

Cartas da Sibéria – Parte 1

Cartas da Sibéria – Parte 2

Cartas da Sibéria – Parte 3

Cartas da Sibéria – Parte 4

Please note that Paulo did this time-consuming task purely out of his own personal interest. This labor had nothing to do with his schoolwork.

I am extremely grateful to Paulo for putting in this massive amount of effort to make this information available to the Portuguese speaking world. Thank you, Paulo.

***********************************

Paulo Gomes yra 17 metų vidurinės mokyklos moksleivis jėzuitų vedamoje „Colegio Anchieta“, Porto Alegrėje, esančioje pietinėje Brazilijos dalyje. Jis specializuojasi ekonomika ir istorija, todėl visiškai natūraliai domėjosi komunizmo atsiradimu ir pasekmėmis.

Taip pat kaip aš visą gyvenimą buvau, jis buvo sukrėstas supratęs, kad visi Brazilijos gyventojai žino apie Hitlerį, tačiau niekas nežino apie Stalino įvykdytus siaubus, kurie gerokai viršijo Hitlerio siaubą. Būtent šis istorinis disbalansas ir teisingumo disbalansas paskatino mane prieš dešimtmetį pradėti „Nepaulaužtos vilties“ projektą. Būtent tas pats disbalansas ir paskatino Paulo ką nors padaryti.

Vykdydamas šį dvejus metus trukusį projektą paprašiau Luka Šaparnyte ir Sam De Sando perskaityti atrinktus laiškus iš Sibiro vaizdo įrašams įrašyti. Šie paskelbti „YouTube“ ir jau sulaukė daugiau nei 18,000 peržiūrų.

Paulo paprašė mano leidimo išversti šiuos vaizdo įrašus į portugalų kalbą, ką jis ir padarė. Keturi įrašai bpaskelbti „YouTube“ ir juos galima pamatyti čia:

Cartas da Sibéria – Parte 1

Cartas da Sibéria – Parte 2

Cartas da Sibéria – Parte 3

Cartas da Sibéria – Parte 4

Atkreipkite dėmesį, kad Paulo atliko šią daug laiko reikalaujančią užduotį tik dėl savo asmeninio intereso. Šis darbas neturėjo nieko bendra su jo mokyklos darbais.

Esu be galo dėkingas Paulo už tai, kad jis įdėjo daug pastangų, kad ši informacija būtų prieinama portugališkai kalbančiam pasauliui. Ačiū, Paulo.

This entry was posted in Uncategorized.