Linksmu Velyku! Happy Easter!

Decorating Easter eggs was a strong tradition in our family. One person who perfected this art form was my sister, Ramute Plioplys.

Born in 1953 in Toronto, Canada, at the age of three, she contracted polio. This was during the last polio pandemic, just before the vaccine became available. This illness left her legs very weak—it was very hard for her to walk. However, this did not stop her life’s journey, nor her passion for art.

She has shown her decorated eggs at personal exhibits at the Balzekas Museum of Lithuanian Culture and numerous art fairs in Chicago. Permanent displays of her artworks can be seen at the Balzekas Museum, University of Minnesota, Toronto Public Library, and Portsmouth Museum in England. In 2007, she unexpectedly passed away.

Her artistic accomplishments can be viewed on her website by clicking here: Ramute-Plioplys.com.

The stunningly beautiful, drilled eggs took an incredible amount of painstaking work to create. The etched ones are extremely subtle, and the hanging birds are so original that they must be considered unique.

I hope that the beauty of Ramute’s creativity will brighten your Easter, particularly in these days of continuing social distancing.

***************************************

Velykinių margučių puošimas buvo stipri tradicija mūsų šeimoje. Vienas žmogus, ištobulinęs šią meno formą, buvo mano sesuo Ramutė Plioplys.

Gimusi 1953 m. Toronte, Kanadoje, būdama trejų metų, ji susirgo poliomielitu. Tai įvyko per paskutinę poliomielito pandemiją, prieš pat vakcinos pasirodymą. Dėl šios ligos kojos buvo labai silpnos – jai buvo labai sunku vaikščioti. Tačiau tai nesustabdė nei jos gyvenimo kelio, nei aistros menui.

Savo dekoruotus kiaušinius ji parodė asmeniniuose Balzeko lietuvių kultūros muziejaus eksponatuose ir daugybėje meno mugių Čikagoje. Jos meno kūrinius galima nuolatiniai pamatyti Balzeko muziejuje, Minesotos universitete, Toronto viešojoje bibliotekoje ir Portsmuto muziejuje Anglijoje. 2007-aisiais ji netikėtai mirė.

Jos meninius pasiekimus galite peržiūrėti jos svetainėje paspaudę čia: Ramute-Plioplys.com.

Nuostabiai gražūs, išgręžti kiaušiniai pareikalavo neįtikėtino kruopštaus darbo. Išgraviruoti yra nepaprastai subtilūs, o kabantys paukščiai yra tokie originalūs, kad juos reikia laikyti unikaliais.

Tikiuos, kad Ramutės kūrybos grožis praskaidrins jūsų Velykas, ypač šiomis tęstinio socialinio atsiribojimo dienomis.

Linksmų Velykų! Happy Easter!

This entry was posted in Uncategorized.