Laumes Juosta / Fairy’s Sash

“Fairy’s Sash” is a 11 x 60-foot size, wall-mounted installation at the Lithuanian Museum of Art in Lemont, Illinois. In it, black and white thought fragments, almost all with word segments, were affixed to the wall. The fragments include my own MRI brain scans, electroencephalograms, and transformations of my previous art works. The orientation is vertical. The ten neuronal tracts, sashes, like the white matter tracts connecting our cerebral hemispheres, connect the upper levels of our thought processes, our consciousness, with the lower, basic levels, of existence.

This installation opened yesterday, along with the poetry festival, PoPa 2021. PoPa is an abbreviation of “Poezijos Pavasaris” which means Poetry Springtime. This festival was extremely successful.

The axonal tracts were intentionally created to resemble human figures, in general, and poets in specific. Since poetry is black ink on white paper, it is appropriate to have used black and white thought fragments. Poets, through their creations, connect the highest levels of existence with the most basic.

Flanking on either side, are colorful punctuations, marking the beginning and ending. The color of life flanks the starkness of poetry’s insights.

This installation will be up for the next two weeks. To visit, please make arrangements with the gallery director, Ms. Asta Zimkus, through the museums website by clicking: HERE

I would like to invite you to follow my artistic activities on Instagram: @PlioplysArt. Most days I do have something of interest to post.

********************

„Laumės Juosta“ yra 11 x 60 pėdų dydžio sieninė instaliacija Lietuvos dailės muziejuje Lemonte, Ilinojaus valstijoje. Joje juodos ir baltos minties fragmentai, beveik visi su žodžių dalimis, buvo pritvirtinti prie sienos. Į fragmentus įeina mano paties MRI smegenų tyrimai, elektroencefalogramos ir ankstesnių mano meno kūrinių transformacijos. Orientacija yra vertikali. Dešimt neuronų traktų, juostų, kaip baltosios materijos traktai, jungiantys mūsų smegenų pusrutulius, sujungia viršutinius mūsų mąstymo procesų lygius, mūsų sąmonę, su apatiniais, pagrindiniais egzistencijos lygiais.

Ši instaliacija buvo atidaryta vakar kartu su poezijos festivaliu „PoPa 2021“. PoPa yra „Poezijos pavasario“ santrumpa. Šis festivalis buvo nepaprastai sėkmingas.

Aksoniniai takai buvo tyčia sukurti panašūs į žmogaus figūras ir į poetus. Kadangi poezija yra juodas rašalas ant balto popieriaus, tikslinga naudoti juodai baltus minčių fragmentus. Poetai savo kūryba sujungia aukščiausius egzistencijos lygius su pačiais pagrindiniais.

Abiejose pusėse yra spalvingi skyrybos ženklai, žymintys pradžią ir pabaigą. Gyvenimo spalva sieja poezijos įžvalgų ryškumą.

Ši instaliacija bus rodoma dar dvi savaites. Norėdami apsilankyti, susitarkite su galerijos direktore ponia Asta Zimkumi per muziejų svetainę spustelėdami: ČIA

Norėčiau pakviesti jus stebėti mano meninę veiklą „Instagram“: @PlioplysArt. Daugeliu dienų aš turiu ką nors įdomaus paskelbti.

This entry was posted in Environmental Installations, Neoconceptual Art.