A poetic honor

Two weeks ago, the Lithuanian poetry festival, PoPa 2021 took place at the Lithuanian Museum of Art in Lemont, Illinois. This was organized by Sandra Avižienytė. The accompany book of poetry is “Laumės Juosta” (“Fairy’s Sash”). This 270-page handbound book contains poems written by 32 authors. My own art installation, of the same name, was on display, and came down yesterday.

When I opened the book to read it, I noticed that the first poet is Aldona Petrus Cesnulevičienė. I very much admire her work.

What then stunned me is that the first poem in the book is a two-page magnum opus, entitled “A lighthouse torn from the darkness, or thoughts after visiting Audrius Plioplys’ labyrinths of creation”. Aldona had prepared this poem, and read it, during the grand opening of my archives this past November. It deals with her poetic impressions having become acquainted with my artwork.

This is an incredible honor. Thank you Aldona! Thank you Sandra!

************

Prieš dvi savaites Lietuvos dailės muziejuje, Lemonte, Ilinojaus valstijoje, vyko lietuvių poezijos festivalis „PoPa 2021“. Tai organizavo Sandra Avižienytė. Pridedama poezijos knyga yra „Laumės Juosta“. Šioje 270 puslapių knygoje yra 32 autorių parašyti eilėraščiai. Mano to paties pavadinimo meno instaliacija buvo rodoma ir vakar buvo nuimta.

Atidariusi knygą ją skaityti, pastebėjau, kad pirmoji poetė yra Aldona Petrus Cesnulevičienė. Aš labai žaviuosi jos darbu.

Tada mane pribloškė tai, kad pirmasis knygos eilėraštis yra dviejų puslapių magnum opus, pavadinimu „ švyturys, išplėštas iš tamsos, arba mintys aplankius Audriaus Plioplio kūrybos labirintuose“. Šį eilėraštį Aldona paruošė ir perskaitė per iškilmingą mano archyvų atidarymą praėjusią lapkričio mėnesį. Eilėraštije kalbama apie jos poetinius įspūdžius, susipažinusius su mano meno kūryba.

Tai neįtikėtina garbė. Ačiu Aldona! Ačiu Sandra!

 

This entry was posted in Uncategorized.