Alzheimer’s disease, aging, and research from 30 years ago: Great minds run in similar directions!

In the February 2021 issue of Nature, a group of neuroscience researchers from Stanford University, headed by Paras Minhas, published a report showing that prostaglandin EP2 modulates neurodegeneration in the aging brain and in Alzheimer’s disease. They showed that in ageing mice, blocking EP2 signaling actually restored cognition. This opens new doors to investigating medications affecting inflammatory disease pathways to treat cognitive loss of ageing and of Alzheimer’s. An abstract of this study can be read by clicking HERE.

In the late 1980’s, I headed a neurodevelopmental research laboratory at the University of Toronto. I was investigating the role of immune mediating substances, interferon alpha and beta, in neural development. I realized that the same biochemical pathways may underly neurodegeneration in the elderly. I was not able to pursue this line of research in Toronto, so I moved to Chicago, where I established the Alzheimer’s Disease Research Laboratory at Michael Reese Hospital, part of the University of Illinois. Indeed, I found evidence to support my hypothesis, and these results were published in 1995 in Neuroimmunomodulation. This article can be accessed by clicking HERE.

With the closure of Michael Reese Hospital, and of my laboratory, I was no longer able to continue these investigations. Many researchers have subsequently shown that interferon alpha regulates prostaglandin EP2 expression and function, and thus may play a role in the exciting results published last month in Nature.

It is gratifying that 30 years ago, I was on the right track! Great minds run in similar directions, even though displaced in time!

**********

2021 m. vasario mėn. leidinyje „Nature“ neuromokslų tyrinėtojų grupė iš Stanfordo universiteto, vadovaujama Paras Minhaso, paskelbė ataskaitą, rodančią, kad prostaglandinas EP2 moduliuoja neurodegeneraciją senstančiose smegenyse ir sergant Alzheimerio liga. Jie parodė, kad senstant pelėms blokuojant EP2 signalizaciją, faktiškai atkurtas pažinimas. Tai atveria naujas duris tirti vaistus, turinčius įtakos uždegiminių ligų keliams, siekiant gydyti pažinimo senėjimo ir Alzheimerio ligos praradimą. Šio tyrimo santrauką galima perskaityti paspaudus ČIA.

Devintojo dešimtmečio pabaigoje vadovavau laboratorijai Toronto universitete, kurioje tyriau nervų sistemos vystymąsi. Tyrinėjau imuninę veiklą tarpinančių medžiagų – alfa ir beta interferono – vaidmenį nervų vystymuisi. Supratau, kad tie patys biocheminiai keliai gali būti pagyvenusių žmonių neurodegeneracija. Man nepavyko tęsti šios krypties Toronte, todėl persikėliau į Čikagą, kur Michael Reese ligoninėje, priklausančioje Ilinojaus universitetui, įkūriau Alzheimerio ligos tyrimų laboratoriją. Iš tiesų radau įrodymų, patvirtinančių mano hipotezę, ir šie rezultatai buvo paskelbti 1995 m. „Neuroimmunomodulation“. Šį straipsnį galite rasti paspaudę ČIA.

Uždarius Michaelo Reese’o ligoninę ir mano laboratoriją, nebegalėjau tęsti šių tyrimų. Vėliau daugelis mokslininkų įrodė, kad alfa interferonas reguliuoja prostaglandino EP2 ekspresiją ir funkciją, todėl gal vaidina svarbią funkciją šiuose neseniai paskelbtuose rezultatuose „Nature“ leidinyje.

Džiugu, kad prieš 30 metų buvau teisingame kelyje! Puikūs protai bėga panašiomis kryptimis, nors ir perkelti laiku!

This entry was posted in Uncategorized.