Varnupiu Sacred Mound (Piliakalnis) Installation

The first stones were placed today in my outdoor, large-scale installation at the base of Varnupių Sacred Mound (piliakalnis), near Marijampolė, Lithuania. The full installation will cover an area a quarter the size of a football field and include 200 boulders. This installation is a tribute to Marija Gimbutas and Lithuanian cultural origins. The primary organizer of implementing this project is Onutė Surdokienė and was the master of ceremonies today. We expect the full boulder installation to be completed by the end of September, and the boulders painted with neuronal patterns next summer.

Pirmieji akmenys šiandien buvo padėti mano didelio masto lauko instaliacijoje Varnupių piliakalnio papėdėje, netoli Marijampolės, Lietuvoje. Visa instaliacija apims ketvirtadalio dydžio futbolo aikštės plotą ir įtrauks 200 riedulių. Ši instaliacija yra duoklė Marijai Gimbutienei ir lietuvių kultūrinei kilmei. Pirminė šio projekto įgyvendinimo organizatorė yra Onutė Surdokienė ir šiandien buvo ceremonijų meistrė. Tikimės, kad visas riedulių įrengimas bus baigtas iki rugsėjo pabaigos, ir jie bus neuronų raštais nudažyti kitą vasarą.

This entry was posted in Uncategorized.