Autumn Equinox at the Varnupiai Sacred Mound (Piliakalnis) art installation

Autumn equinox took place on September 22. At my outdoor, large-scale art installation, next to Varnupiai Sacred Mound (Piliakalnis), Lithuania, we celebrated this celestial event. We also officially dedicated my installation. Due to the inclement weather, the planned songs and dance took place in the Mariampole Cultural Center.

An overall view of the installation can be seen by clicking HERE.

Excerpts from the equinox celebration can be seen by clicking HERE.

The full installation will include 200 boulders. This installation is a tribute to Marija Gimbutas and Lithuanian cultural origins. The Varnupiai Sacred Mound is at least 3,000 years old. The pattern for placement of the boulders is according to archeological digging results of ancient Lithuanian burial sites, that Marija Gimbutas contributed to. She used the referenced drawing in her 1946 PhD dissertation.

The primary organizer of implementing this project is Onutė Surdokienė and was the master of ceremonies. We expect the full boulder installation to be completed before winter, and the boulders painted with neuronal patterns next summer. Each boulder is to have its own family ownership. The painted patterns would include elements of importance to each individual family, such as family names and images. With weather and the elements, the painting will have to be renewed every four to five years. Thus, this project refers to ancient Lithuanian origins, current Lithuanian family life, and future changes. The intention is that this would be a living installation, used by visitors.

The filming was by Tomas Kluonius.

***********

2021 m. rugsėjo 22 d. Lietuvoje, prie Varnupių piliakalnio, buvo uždegta baltų vienybės ugnis ir pastatyta akmenų instaliacija, skirta archeologės ir antropologės, archeomitologijos pradininkės Marijos Gimbutienės 100 – mečiui. Rudens lygiadienio proga šioje vietoje, šalia mano instaliacijos, įvyko renginys “Rudens lygė”. Vėliau dėl atšiaurių orų koncertas persikėlė į Marijampolės kultūros centrą. Šį projektą organizavo, įgyvendino bei šventę organizavo Marijampolės kultūros centro parodų organizatorė Onutė Surdokienė.

Renginyje iškilmingai paminėjome mano naujo projekto pradžią, kuri susijusi su praeities atmintimi. Ne veltui Varnupių piliakalniui yra mažiausiai 3000 metų. Tad akmeninę instaliaciją sudarys 200 riedulių. Visa tai skirta Marijai Gimbutienei ir lietuvių kultūros ištakoms atminti. Riedulių išdėstymo modelis yra pagal senovės lietuvių laidojimo vietų archeologinius kasinėjimų rezultatus, prie kurių prisidėjo Marija Gimbutienė. Ji panaudojo nurodytą piešinį savo 1946 m. daktaro disertacijoje.

 Tikėtina, jog ši atminties instaliacija gyvuos ilgai ir bus lankoma bei tęsiama žmonių iš visos Lietuvos. Akmenų rinkimas ir jų gabenimas turėtų vykti iki žiemos šalnų, o vasarą – jų dažymas įvairių raštų neuronais. Kiekviena šeima kviečiama turėti savo nuosavą riedulį, kad prisimintų protėvius, istoriją, kultūrą. Dažyti modeliai apimtų kiekvienai šeimai svarbius elementus, pvz.: šeimos vardus, atvaizdus, ženklus. Atsižvelgiant į orą ir aplinkybes, raštai ant akmenų turės būti atnaujinami kas ketveri ar penkeri metai. Taigi, šiame projekte kalbama apie senovės lietuvių kilmę, dabartinį lietuvių šeimos gyvenimą bei būsimus pokyčius.

Visapusišką instaliacijos vaizdą pamatysite paspaudę ČIA. Filmuotas ištraukas iš lygiadienio šventės rasite ČIA.  Filmavo Tomas Kluonius.

This entry was posted in Environmental Installations.