Wishing you a wonderful 460-year anniversary day

Today, October 12, is the 460-year anniversary of the first appearance of the Plioplys surname. This day, in 1561, the Virbalis Inventory was signed. In it were eight different Plioplys families listed as free landowners. This was remarkable in that servitude would only end in Lithuania more than 300 years later.

Wishing you a wonderful anniversary day!

Šiandien, spalio 12 d., sukanka 460 metų, kai pirmą kartą pasirodė Plioplių pavardė. Šią dieną, 1561 m., buvo pasirašytas Virbalio inventorius. Jame buvo aštuonios skirtingos Plioplių šeimos–laisvi žemės savininkai. Nuostabu tuo, kad baudžiava Lietuvoje baigsis tik praėjus daugiau nei 300 metų.

Linkiu nuostabios jubiliejaus dienos!

This entry was posted in Uncategorized.