Continued impact

Just in the first two weeks of December, my previous medical research results, from more than a decade ago, were cited. And in significant medical journals. Nice to know that the hard work I did continues to have an impact.

Tik pirmąsias dvi gruodžio savaites buvo pacituoti mano ankstesni, daugiau nei prieš dešimtmetį spausdinti medicininių tyrimų rezultatai. Ir reikšminguose medicinos žurnaluose. Malonu žinoti, kad mano atliktas sunkus darbas ir toliau turi įtakos.

 

This entry was posted in Neoconceptual Art.