Happy Holidays and a circuitously creative New Year

Wishing you and yours a joyful holiday season and a circuitously creative New Year.

These past two years have consumed the world in unimaginative and thus destructive thought processes. Linear thinking at it’s worst. For the New Year, I hope that you can abandon this form of thought and in it’s place use cirtuitous, maleable, creative, thought processes.

My art work adressed this point and made this recommendation in 1988. Nothing has changed since then. Closed minded, linear thinking remains predominant.

In the New Year, I hope that you will be able to break through.

***********************************

Per paskutinius dvejus metus, pasaulį perėmė linijiniai, destruktyvus mąstymo procesai. Tikiuosi, kad Naujųjų metų proga galėsite atsisakyti šios minties formos ir vietoje jos panaudoti nuoseklius, įmantrius, kūrybingus mąstymo procesus.

Mano meno kūriniai atkreipė dėmesį į šį klausimą ir pateikė šią rekomendaciją 1988 m. Nuo to laiko niekas nepasikeitė. Vis dar vyrauja uždaras mąstymas, linijinis mąstymas.

Naujaisiais metais tikiuosi, kad jum pavyks prasimušti.

This entry was posted in Neoconceptual Art.