Donate to fight Putin

This evening, David Axelrod, Professor and Director of University of Chicago’s Institute of Politics, moderated an online symposium concerning the Ukranian catastrophe.

One of the participants was Monika Nalepa, professor of political science at the University, specializing in post-communist Europe. She highly recommended donations to Navalny’s Team which is actively protesting Putin’s demagoguery.

As you may recall, Alexei Navalny was a leader against Putin’s corruption, and survived being poisoned with a Novichok nerve agent. The assassination attempt was almost certainly orchestrated by Putin. Although he survived, he is currently encarcerated in a gulag. Stalin has been fully resurrected.

Professor Nalepa provided the QR code, above, and the direct link to their site can be accessed by clicking HERE.

Fighting Putin on his own home turf is necessary. Please donate. I have.

*************************

Šį vakarą David Axelrod, profesorius ir Čikagos universiteto Politikos instituto direktorius, moderavo internetinį simpoziumą apie Ukrainos katastrofą.

Viena iš dalyvių buvo Monika Nalepa, universiteto politikos mokslų profesorė, besispecializuojanti pokomunistinėje Europoje. Ji labai rekomendavo aukoti Navalno komandai, kuri aktyviai protestuoja prieš Putino demagogiją.

Kaip prisimenate, Aleksejus Navalnas buvo lyderis prieš Putino korupciją ir išgyveno nunuodijima nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“. Pasikėsinimą nužudyti neabejotinai organizavo Putinas. Nors jis išgyveno, šiuo metu yra įkalintas gulage. Stalinas yra prisikėles iš numirusiu.

Profesorius Nalepa pateikė aukščiau esantį QR kodą, o tiesioginę nuorodą į jų svetainę galite pasiekti paspaudę ČIA.

Kovoti su Putinu jo paties namuose yra būtina.

Prašome paaukoti. Aš jau esu tai dares.

This entry was posted in Uncategorized.