Delphic Sybil illustrates a new book of poetry

Today, Aldona Petrus Česnulevičienė presented her new book of poetry, „Žvynabudžių perlai“. The word perlai means pearls. The first word is a large, edible mushroom that Aldona picked during her childhood in Lithuania. She had asked for my permission to use my artwork “Delphic Sybil” to illustrate her book. Of course, this was an honor for me. In return, she wrote one of her poems about this work of art. Although she has written poetry her entire life, this is the first book of poetry that she has published.

Šiandien Aldona Petrus Česnulevičienė pristatė savo naują poezijos knygą „Žvynabudžių perlai“. Žvynabudis yra didelis, valgomas grybas, kurį Aldona rinko vaikystėje Lietuvoje. Ji paprašė mano leidimo naudoti mano meno kūrinį „Delphic Sybil“ savo knygai iliustruoti. Žinoma, man tai buvo garbė. Savo ruožtu vienas iš jos eilėraščių yra susijęs su šiuo meno kūriniu. Nors poeziją ji rašė visą gyvenimą, tai pirmoji jos išleista poezijos knyga.

 

This entry was posted in Neoconceptual Art.