Voynich Manuscript Explained and a WORLD PREMIERE

Almost two years ago, I delved into trying to understand the most enigmatic manuscript in the world. I approached this in an unbiased fashion, without prejudicing myself. I gained an overall understanding of the purpose of this manuscript and realized that it was written in the spirit of Hildegard von Bingen. Over the ensuing two years, I have been able to review the published literature and compare notes. This video is a summary of my insights:

https://www.youtube.com/watch?v=9QAfKAdaVkY

Given that Wilfrid Voynich was born and raised in Telšiai, Lithuania, I consider this 600-year-old manuscript to be part of Lithuanian literature history.

I took a paragraph from the therapeutic bathing section and transliterated it using a guide developed by Gerard E. Cheshire. With an artificial intelligence program the text was converted into spoken language. I selected a female voice and a German intonation:

https://www.youtube.com/watch?v=WpA5rXxu3d8

Originally, excerpts from the manuscript were sung or chanted. I employed Tihana Nikolic (Soulpacifica) to compose a melody in keeping with the musical works of Hildegard von Bingen and to sing it for this video. This is the first time in many centuries that the words of the Voynich Manuscript are being presented the way they were intended–this is a WORLD PREMIERE:

https://www.youtube.com/watch?v=-c_psjOf548

*****************************************************

Beveik prieš dvejus metus pradejau gilintis į mįslingiausią rankraštį pasaulyje. Aš priėjau prie to nešališkai. Gavau bendrą supratimą apie šio rankraščio tikslą ir supratau, kad jis parašytas Hildegard von Bingen dvasia. Per praejusius dvejus metus galėjau peržiūrėti publikuotą literatūrą ir palyginti užrašus. Šis vaizdo įrašas yra mano įžvalgų santrauka:

https://www.youtube.com/watch?v=9QAfKAdaVkY

Atsižvelgiant į tai, kad Wilfridas Voynichas gimė ir užaugo Telšiuose, Lietuvoje, šį 600 metų senumo rankraštį laikau lietuvių literatūros istorijos dalimi.

Paėmiau pastraipą iš gydomojo maudymosi skyriaus ir perrašiau ją naudodamas Gerardo E. Cheshire’o sukurtą vadovą. Naudojant dirbtinio intelekto programą tekstas buvo paverstas šnekamąja kalba. Pasirinkau moterišką balsą ir vokišką intonaciją:

https://www.youtube.com/watch?v=WpA5rXxu3d8

Iš pradžių rankraščio ištraukos buvo dainuojamos arba giedamos. Įdarbinau Tihaną Nikolic (Soulpacifica), kad sukurtu melodiją, atitinkančią Hildegard von Bingen muzikinius kūrinius, ir dainotu ją šiam vaizdo įrašui. Tai pirmas kartas per daugelį amžių, kai Voynicho rankraščio žodžiai pateikiami taip, kaip jie buvo numatyti – tai PASAULINĖ PREMJĖRA:

https://www.youtube.com/watch?v=-c_psjOf548

This entry was posted in Neoconceptual Art.