Alytus Synagogue: poetic art installation

The Alytus Synagogue was originally built in 1856, on a beautiful hilly location, overlooking the city center. This synagogue experienced the horrors of the Lithuanian holocaust. Given the history of this building, and my own involvement in commemorating the victims of genocide, it truly is an honor to have my installation “Vieniems/Vien Jiems” (“Alone/Just for Them”) on display. The exhibit is up through August 20. If you have a chance, please visit it. The address is Kauno g. 9, Alytus, Lithuania and website HERE.

This installation was originally displayed in the Čiurlionis Gallery, at the Lithuanian Center in Chicago two years ago.

With Sandra Avižienyte we collaborated on her book of poetry “psichoptija”. She wrote and gifted me a poem. This is a very moving expression of feelings between two people, with deep sadness, yet with a glimmer of hope. In appreciation I created a smaller artwork incorporating her words. I then decided that a much grander gesture was necessary.

The thought fragments were created by taking my previous paintings, mounting them on board, and cutting them up into palm-sized fragments. These fragments contain my previous art works, brain scans, brain waves, writings. These are truly fragments of my mind. The display of my thought fragments follows closely Sandra’s handwritten words.

This installation was considered the exhibit of the week in metropolitan Chicago by Chicago Gallery News; details can be found HERE. I also created a YouTube video about this installation which can be viewed HERE.

This summer Sandra is being honored by the city of Alytus for her poetic accomplishments—she is a most fitting ambassador of this city to the world. My installation is part of honoring her achievements. Once the exhibit is over, the installation will be donated to the Alytus art museum.

With special thanks to Vitas Zabita who installed my art. Thank you very much!

********************************

Alytaus sinagoga iš pradžių buvo pastatyta 1856 m., gražioje kalvotoje vietoje, su vaizdu į miesto centrą. Ši sinagoga patyrė lietuvių holokausto baisumus. Turint omenyje šio pastato istoriją ir mano pasišventima genocido aukų atminimo įamžinime, tikrai didelė garbė, kad čia eksponuojama mano instaliacija „Vieniems/Vien Jiems“. Paroda veikia iki rugpjūčio 20 d. Jei turite galimybę, apsilankykite joje. Adresas Kauno g. 9, Alytus ir svetainė ČIA.

Ši instaliacija iš pradžių buvo eksponuota Čiurlionio galerijoje, Čikagos Lietuvių Centre prieš dvejus metus.

Su Sandra Avižienyte bendradarbiavome kuriant jos poezijos knygą „psichoptija“. Ji parašė ir padovanojo man eilėraštį. Tai labai jaudinanti dviejų žmonių jausmų išraiška su giliu liūdesiu, tačiau kartu su viltimi. Atsidėkodamas sukūriau mažesnį meno kūrinį su jos žodžiais. Tada nusprendžiau, kad reikia daug didingesnio gesto.

Minčių fragmentai buvo sukurti paėmus mano ankstesnius paveikslus, sumontavus juos ant lentos ir supjaustant į delno dydžio fragmentus. Šiuose fragmentuose yra mano ankstesni meno kūriniai, smegenų skenavimai, smegenų bangos. Tai tikrai mano proto nuotrupos. Mano minčių fragmentų demonstravimas tiksliai seka Sandros ranka rašytus žodžius.

Šią instaliaciją „Chicago Gallery News“ laikė savaitės paroda Čikagos didmiestyje; detales rasite ČIA. Taip pat sukūriau YouTube vaizdo įrašą kurį galite peržiūrėti ČIA.

Šią vasarą Sandra yra Alytaus miesto pagerbta už poetinius pasiekimus – ji yra tinkamiausia šio miesto ambasadorė pasauliui. Mano instaliacija yra jos pasiekimų pagerbimo dalis. Pasibaigus ekspozicijai, instaliacija bus padovanota Alytaus dailės muziejui.

Ypatingas ačiū Vitui Zabitai, kuris instaliavo mano meną. Labai ačiū!

This entry was posted in Environmental Installations, Neoconceptual Art.