Siberia Souls at a contemporary music festival in Cape Town, South Africa

The “Bowed Electrons 2022” contemporary music festival and symposium took place in Cape Town, South Africa, September 3-7 of this year.

I collaborated with composer Darius Klisys who resides in Marijampole, Lithuania, in producing a video / music art work. I created the visual elements and Darius created the soundtrack. This was the premier composition at this festival and can be viewed by clicking HERE.

Also, I was invited to give the keynote speech at this conference. My speech was pre-recorded and aired on September 3, 2022. In this presentation I explained my efforts to educate the public about Siberian deportations and the atrocities that Stalin committed. This presentation can be viewed by clicking HERE.

With sincere thanks to Theo Herbst for organizing this conference and iniviting Darius and myself to participate.

*******************************************

Šių metų rugsėjo 3-7 dienomis Keiptaune, Pietų Afrikoje, vyko šiuolaikinės muzikos festivalis ir simpoziumas „Bowed Electrons 2022“.

Kuriant vaizdo / muzikos meno kūrinį, bendradarbiavau su kompozitoriumi Dariumi Klišiu, gyvenančiu Marijampolėje, Lietuvoje. Aš sukūriau vizualinius elementus, o Darius – garso takelį. Tai buvo premjerinė šio festivalio kompozicija, kurią galite peržiūrėti paspaudę ČIA.

Taip pat buvau pakviestas sakyti pagrindinę kalbą šioje konferencijoje. Mano kalba buvo iš anksto įrašyta ir parodyta 2022 m. rugsėjo 3 d. Šiame pranešime paaiškinau savo pastangas šviesti visuomenę apie Sibiro deportacijas ir Stalino įvykdytus žiaurumus. Šį pristatymą galite peržiūrėti paspaudę ČIA.

Nuoširdžiai dėkoju Theo Herbstui už šios konferencijos organizavimą ir pakvietimą su Dariumi dalyvauti.

This entry was posted in Uncategorized.