The Voynich manuscript has come to life–in silk

Two years ago, I started researching the Voynich manuscript. It was written in the early 15th century in northern Italy. This beautifully written text has never been deciphered, even by the most gifted cryptographers.

I made significant progress in understanding this enigmatic book. A full explanation is in my YouTube video “Voynich Manuscript Explained”. Briefly, my findings are that this is a medical manual for treating women’s illnesses by using herbal medicines. These were used during bathing rituals which utilized astronomic / astrological principles and ritualistic chanting.

It was written in a convent, and was inspired by the work of Hildegard von Bingen, who lived in Germany in the 12th century.

The text in this particular scarf is from page 81R which deals with a bathing ritual. The images underlying the text are from an original painting by Hildegard von Bingen.

I have created a YouTube video about this silk work of art which you can see by clicking HERE.  

There are two different Voynich-inspired silk wraps. These are part of my new “Spirituality in Silk” series. The premiere presentation will be on November 19 at the World Lithuanian Center in Lemont. I would invite you to attend, but the tickets were sold out months ago.

However, you are most invited to see my silk art works December 3 and 4, at the World Lithuanian Center’s annual Christmas fair. Information about this event is HERE.

These 100% pure silk wraps are also available at www.SilkNeurArt.com.

*******************************

Prieš dvejus metus pradėjau tyrinėti Voyničiaus rankraštį. Jis buvo parašytas XV amžiaus pradžioje Šiaurės Italijoje. Šis gražiai parašytas tekstas niekada nebuvo iššifruotas net pačių gabiausių kriptografų.

Padariau didelę pažangą šios mįslingos knygos supratime. Pilną paaiškinimą rasite mano „YouTube“ vaizdo įraše „Voynich Manuscript Explained“. Trumpai tariant, mano išvados yra kad tai medicininis vadovelis, skirtas moterų ligoms gydyti naudojant augalinius vaistus. Jie buvo naudojami maudymosi ritualų metu, kuriuose buvo itraukti astronominiai / astrologiniai principai ir ritualinis giedojimas.

Jis buvo parašytas vienuolyne ir įkvėptas Hildegard von Bingen, gyvenusios Vokietijoje XII amžiuje, kūrybos.

Tekstas šioje skraistėje yra iš 81R puslapio, kuriame kalbama apie maudymosi ritualą. Teksto vaizdai paimti iš originalaus Hildegard von Bingen tapybos paveikslo.

Sukūriau YouTube vaizdo įrašą apie šį šilko meno kūrinį, kurį galite pamatyti paspaudę ČIA.

Yra dvi skirtingos Voyničiaus įkvėptos šilko skraistes. Tai yra mano naujos serijos „Dvasingumas šilke“ dalis. Premjerinis pristatymas įvyks lapkričio 19 dieną Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Kviečiu dalyvauti, bet bilietai buvo išpirkti prieš kelis mėnesius.

Bet labai kviečiu pamatyti mano šilko meno kūrinius gruodžio 3 ir 4 dienomis Pasaulio lietuvių centro kalėdinėje mugėje. Informacija apie šį renginį yra ČIA.

Šias 100% gryno šilko skraistes taip pat galite isigyti per www.SilkNeurArt.com.

Model: Lutece Beavers

 

This entry was posted in Neoconceptual Art.