Spirituality in Silk (Dvasingumas Šilke)

Native American Sanctuary, large-scale, pure silk wrap

In my art I have tried to create beauty, but beauty with philosophic and emotional depth. My work has delved into the origins of thinking, consciousness, the core of what it is that makes us human beings.

Besides beauty and depth, my work has also incorporated the understanding that we live in a cosmic, a divine, a purposeful world. An existence that is permeated with a sense of belonging, of spirituality.

In my most recent series of silk scarves, wraps, I have accented this theme. Please view these pieces and their accompanying explanations at www.SilkNeuroArt.com.

Regrettably, those who have power and authority subvert this existence. In this time of strife and conflict it is most important to realize our own individual purpose, our own individual spirituality.

Wishing you peace

***********************

Savo mene stengiausi kurti grožį, bet grožį su filosofine ir emocine gelme. Mano menas gilinosi į mąstymo, sąmonės ištakas, esmę to, kas sudaro mus žmonėmis.

Šalia grožio ir gilumo, mano kūryba taip pat apėmė supratimą, kad gyvename kosminiame, dieviškame, prasmingame pasaulyje. Egzistencija, persmelkta priklausymo, dvasingumo jausmo.

Naujausioje savo šilkinių škraisčių serijoje akcentavau šią temą. Peržiūrėkite šiuos kūrinius ir jų paaiškinimus www.SilkNeuroArt.com.

Deja, tie, kurie turi galią ir valdžią, griauna šį egzistavimą. Šiuo nesutarimų ir konfliktų metu svarbiausia suvokti mūsų individualų tikslą, mūsų individualų dvasingumą.

Linkėdamas jum ramybės

Modeled by Lutece Beavers

 

 

This entry was posted in Neoconceptual Art.