Happy Chanukah and Merry Christmas!

May your Chanukah shine with love and laughter and with the joyful presence of family and friends. Have a bright and beautiful Chanukah!

This Christmas let hope warm your heart, love warm your family, and the Holy Spirit warm all mankind. Merry Christmas!

The Chanukah birds and Christmas ornaments were hand-made by my sister, Ramute Plioplys. She devoted a large portion of her life to novel artistic creations based upon Lithuanian folk-art motifs. Many of her pieces, such as the Chanukah eggs and birds are truly unique. Please visit www.Ramute-Plioplys.com

**********

Tegul jūsų Chanuka spindi meile ir juoku bei džiaugsmingu šeimos ir draugų bendravimu. Linkiu šviesios ir gražios Chanukos!

Tegul šios Kalėdos viltis sušildo jūsų širdį, meilė sušildo jūsų šeimą, o Šventoji Dvasia sušildo visą žmoniją. Linksmų Kalėdų!

Chanukos paukštelius ir kalėdinius papuošalus kūrė mano sesutė Ramutė Plioplytė. Didžiąją savo gyvenimo dalį ji paskyrė naujai meninei kūrybai, paremtai lietuvių liaudies meno motyvais. Daugelis jos kūrinių, tokių kaip Chanukos kiaušiniai ir paukščiai, yra tikrai unikalūs. Apsilankykite www.Ramute-Plioplys.com

This entry was posted in Neoconceptual Art.