February 16: wishing you freedom and self-fulfillment

Yellow, green and red are the colors of the Lithuanian national flag. Photography by @justgaba photography

On February 16, 1918, Lithuania declared independence from Russia and once again became a free nation.

This act of self-determination was repeated on March 11, 1990, when Lithuania declared it’s independence from the Soviet Union, an act that directly led to the destruction of this empire.

My cultural and genetic roots are from this freedom seeking land of self-determination. I have consistently tried to incorporate this spirit into my artwork.

On this day celebrating independence, I wish you and yours unfettered fulfilment of your dreams and ambitions.

**********

1918 m. vasario 16 d. Lietuva paskelbė nepriklausomybę nuo Rusijos ir vėl tapo laisva tauta.

Šis apsisprendimo aktas buvo pakartotas 1990 m. kovo 11 d., Lietuvai paskelbus nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos, o tai tiesiogiai lėmė šios imperijos sunaikinimą.

Mano kultūrinės ir genetinės šaknys yra iš šios laisvės ieškančios žemės. Nuosekliai stengiausi įtraukti šią dvasią į savo meno kūrinius.

Šią nepriklausomybės šventimo dieną linkiu jums ir jūsų artimiem kad nevaržomai išsipildytų jūsų svajonės ir ambicijos.

This entry was posted in Neoconceptual Art.