Happy Easter! / Linksmu Sventu Velyku!

My sister, Ramutė, when she was 3 years old, became ill with polio. This was just before the Salk vaccine appeared. For her entire life, walking was very difficult—she had to use crutches. Despite physical limitations, her spirit soared when she was creating complex and unique artworks—based on traditional Lithuanian folk-art motifs. She passed away 16 years ago, not having received the recognition that her art deserved.

Two years ago, I donated 80 of her artworks to the National Museum of Lithuania in Vilnius, Lithuania. Ramutė’s art is currently being shown as part of the “Get up, get up it’s Easter!” exhibit. I am sure that she is pleased knowing that her art is being exhibited and will be preserved for future study and display at this museum.

Her Easter eggs have been featured in two different Lithuanian National Television (LRT) programs: first on March 12—can be viewed by clicking HERE; and on March 25—click HERE.

Ramutė is finally receiving the recognition that she deserves.

For further examples of stunning artistic creations please visit her website: www.Ramute-Plioplys.com  

This exhibit runs from March 1 through May 2, 2023.

National Museum of Lithuania / Naujasis Arsenalas / Arsenalo g. 1, Vilnius, Lithuania

Wishing you a wonderful Easter weekend.

*********

Mano sesutė Ramutė, kai jai buvo 3 metukai, susirgo poliomielitu. Tai buvo prieš pat Salk vakcinos pasirodymą. Visą gyvenimą vaikščioti buvo labai sunku – ji turėjo naudoti ramentus. Nepaisant fizinių apribojimų, jos dvasia pakilo, kai ji kūrė sudėtingus ir unikalius meno kūrinius, paremtus tradiciniais lietuvių liaudies meno motyvais. Ji mirė prieš 16 metų, taip ir nesulaukusi tokio pripažinimo, kokio ji nusipelnė.

Prieš dvejus metus 80 jos kūrinių padovanojau Lietuvos nacionaliniam muziejui Vilniuje. Ramutės kūryba šiuo metu rodoma kaip „Kelkis, kelkis Velykos!“ dalis. Esu tikras, kad jai malonu žinoti, kad jos menas yra eksponuojamas ir bus saugomas tolesniam tyrimui ir eksponavimui šiame muziejuje.

Ši paroda jau du kartus pasirodė LRT televizijoje. Pirmą kartą kovo 12 d., laidoje „Ryto suktinis su Zita Kelmickaite“. Šį segmentą galite peržiūrėti paspaudę ČIA.

Antrą kartą – laidoje „Labas rytas Lietuva“, kovo 25 d., galite pamatyti paspaudę ČIA.

Ramutė pagaliau sulaukia nusipelniusio pripažinimo.

Daugiau nuostabių meninių kūrinių pavyzdžių rasite jos svetainėje: www.Ramute-Plioplys.com

Ši paroda veiks nuo 2023 m. kovo 1 d. iki gegužės 2 d.

Lietuvos nacionalinis muziejus / Naujasis Arsenalas / Arsenalo g. 1, Vilnius, Lietuva

Linkiu Jum nuostabaus Velykų savaitgalio.

This entry was posted in Neoconceptual Art.