Stunning Easter creations

Please visit a new display of my dear sister’s original Easter creations.

Ramutė Plioplys grew up with me in Toronto, Canada. She was a year and a half younger than me and at the age of three contracted polio. This illness affected her legs—her entire life she had much difficulty walking. With her world being physically very limited, she turned to artistic creativity. I am very pleased to finally be able to appropriately display her creations in my home.

Her drilled eggs are a wonder to behold. A little-known fact is that for each egg that was completed, ten fractured and were discarded—usually towards the end of the drilling process. A brief YouTube video of them can be viewed by clicking HERE.

Absolutely unique! Unbridled creativity! Such are her bird creations. Please click HERE.

An ensemble of her decorated Easter eggs, using traditional Lithuanian folk motifs, is HERE.

Finally, in tribute to our Canadian origins, her drilled and etched eggs are demonstrated to a Lithuanian song “Three Canadas” in which the refrain is “two plus two will always be five; create for me three Canadas, I promise you two”. Please click HERE.

For a more full view of her artistic accomplishments, please visit her memorial website, www.Ramute-Plioplys.com.

Wishing you a wonderful Easter weekend, and a fulfilling spring.

**************************************

Apsilankykite naujoje mano brangios sesers originalių Velykų kūrinių ekspozicijoje.

Ramutė Plioplys užaugo su manimi Toronte, Kanadoje. Ji buvo pusantrų metų už mane jaunesnė ir būdama trejų metų susirgo poliomielitu. Ši liga paveikė jos kojas – visą gyvenimą ji sunkiai vaikščiojo. Kadangi jos pasaulis buvo fiziškai labai ribotas, ji atsidavė meninei kūrybai. Labai džiaugiuosi, kad pagaliau galiu tinkamai eksponuoti jos kūrinius savo namuose.

Jos išgręžti kiaušiniai – stebuklas. Mažai žinomas faktas yra tas, kad su kiekvienu užbaigtu kiaušiniu lūžo ir buvo išmetama dešimt kiaušinių – dažniausiai gręžimo proceso pabaigoje. Trumpą jų YouTube vaizdo įrašą galite peržiūrėti paspaudę ČIA.

Visiškai unikalus! Nežabotas kūrybiškumas! Tokie jos paukščių kūriniai. Spaustelėkite ČIA.

Jos puoštų velykinių margučių ansamblis, naudojant tradicinius lietuvių liaudies motyvus – ČIA.

Pagerbiant mūsų kanadietiska kilmę, jos išgręžti ir išgraviruoti kiaušiniai demonstruojami lietuviškai dainai „Trys Kanados“, kurioje refrenas yra „du plius du man visad bus penki; sukurk man tris Kanadas, as pažadu tau dvi“. Spaustelėkite ČIA.

Norėdami sužinoti daugiau apie jos meninius pasiekimus, apsilankykite jos memorialo svetainėje, www.Ramute-Plioplys.com.

Linkiu nuostabaus Velykų savaitgalio ir malonaus pavasario.

This entry was posted in Neoconceptual Art.